Certificari si acreditari

Autorizari si acreditari

Misiunea noastr?: gestionarea eficient? ?i sustenabil? a de?eurilor, c?tre un viitor cu zero resurse la gropile de gunoi, prin respectarea celor mai înalte standarde de protec?ie a mediului, de s?n?t?tate ?i securitate în munc?.