Retaileri si locatii HORECA

Indepliniti-va obiectivele de mediu prin gestionarea corecta a deseurilor

Eficienta si productivitatea sunt esentiale pentru dumneavoastra, dar, in acelasi timp, vreti sa tineti sub control costurile si sa va indepliniti obiectivele de mediu. Total Waste Management va ofera servicii integrate de gestionare a deseurilor, plecand de la o evaluare a fluxurilor de deseuri pe care le generati.

Servicii integrate de gestionare a deseurilor

Total Waste Management  asigur? gestionarea integrat? a de?eurilor într-un mod eficient ?i profesionist, iar dumneavoastr? beneficia?i de expertiza de peste 14 ani în gestionarea de?eurilor a speciali?tilor din Green Group...

Infrastructura pentru depozitarea deseurilor

V? ajut?m s? depozita?i în siguran?? de?eurile pân? la venirea ma?inii de colectare. V? oferim saci, pubele sau containere.

Raportare la institu?iile publice

Realiz?m documenta?ia necesar? raport?rilor c?tre Autoritatea pentru Protec?ia Mediului, Administratia Fondului pentru Mediu, autoritatea public? local?, ce v? garanteaz? transparen??  în conformitate cu legisla?ia în vigoare.

CSR si Sustenabilitate 

Realiz?m documenta?ia necesar? raport?rilor c?tre Autoritatea pentru Protec?ia Mediului, Administratia Fondului pentru Mediu, autoritatea public? local?, ce v? garanteaz? transparen??  în conformitate cu legisla?ia în vigoare.

Acoperire  nationala

Suntem prezen?i în cele mai importante zone ale ??rii ?i putem acoperi toate punctele de lucru ale companiei dumneavoastr?.

 

Solutii pentru toate deseurile reciclabile

Prelu?m ?i gestion?m toate tipurile de de?euri reciclabile nepericuloase: de?euri de ambalaje, toate tipurile de echipamente electrice, electronice ?i electrocasnice, l?mpi, baterii ?i becuri.

Trasabilitate c?tre fabricile de reciclare

Prelu?m ?i gestion?m toate tipurile de de?euri reciclabile nepericuloase: de?euri de ambalaje, toate tipurile de echipamente electrice, electronice ?i electrocasnice, l?mpi, baterii ?i becuri.

Infrastructur? modern? de colectare selectiv? a de?eurilor

Prelu?m ?i gestion?m toate tipurile de de?euri reciclabile nepericuloase: de?euri de ambalaje, toate tipurile de echipamente electrice, electronice ?i electrocasnice, l?mpi, baterii ?i becuri.

 

Proiectele noastre

Cea mai moderna infrastructura de colectare selectiva a deseurilor reciclabile

300X250_sigurec

Aplicatia SIGUREC

Aplica?ia SIGUREC v? ajut? s? trimite?i de?eurile direct la reciclare. V? ofer? acces la serviciul de comand? al ma?inii de colectare din fa?a casei.